NOVÉ

Prohlédněte si album fotografií z 89. Fyziologických dnů v Praze: náhled zde

Skupinové foto


Úvodní dopis

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


  dovolte, abychom Vás jménem České fyziologické společnosti, Slovenské fyziologické společnosti
  a jménem pořádajícího Fyziologického ústavu AVČR, v.v.i. co nejsrdečněji přivítali na výroční konferenci obou společností
  - 89. Fyziologické dny uspořádanými 5.-7. 2. 2013 v Praze pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřím Drahošem, DrSc., dr.h.c.
  a primátorem hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc.

  Věříme, že pro Vás budou Fyziologické dny jako již tradičně akcí, která Vám přinese nejen bohaté vědecké poznatky, ale umožní Vám i neformální setkání s vašimi kolegy.
  Současně věříme, že Fyziologické dny budou velmi dobrou příležitostí pro Vaše studenty prezentovat své výsledky.

  za organizační výbor
  Alena Sumová