Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.
Odd. neurofyziologie paměti
Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Česká Republika
Skype: ales.stuchlik
Tel.:(+420) 296 442 577

Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz

Curriculum vitae

Citační ohlas publikací:
h-index = 18; SCI = 767

Kurzy:
Komunikace vědy prostřednictvím médií. - Organizátor: Akademie věd České Republiky
Jak efektivně motivovat lidi - Gopas
Coursera Course, Duke University, Course ”The Brain and Space”, absolvování s vyznamenáním


Vědecké funkce a redakční rady:
2005 - 2007: člen rady Network Governing Council, TEDDY Network of Excellence (EU) – financováno FP6
2012 - : člen redakční rady "Neuroscience Journal"
2012 - : člen Ediční Rady Akademie věd České republiky
2013 - : člen redakční rady "American Journal of Biomedical Research"
2013 - : člen Oborové rady DSP Fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta UK
2014 - : člen Network Scientific Committee (NSC), TEDDY Network
2014 - : člen redakční rady Frontiers in Behavioral Neuroscience, IF = 4,2
2014 - : člen redakční rady “Timing & Time Perception Reviews”, Brill
2016 - : člen Komise pro obhajoby disertací DSc. V oboru Zoologie a fyziologie živočichů

Ocenění:
• Cena České neuropsychofarmakologické společnosti 2006 za nejlepší práci oblasti neurofarmakologie.
Oceněný článek: Vales K, Bubenikova-Valesova V, Klement D, Stuchlik A. Analysis of sensitivity to MK-801 treatment in a novel active allothetic place avoidance task and in the working memory version of the Morris water maze reveals differences between Long-Evans and Wistar rats,
Neurosci. Res., 2006, 55(4): 383-388.
• Cena European Brain and Behaviour Society za mimořádný přínost během časné vědecké kariéry (EBBS 40th Anniversary Award for Outstanding Contribution in Early Scientific Career) – udělena v červenci 2008.
• Cena Předsedy GAČR za rok 2010 za řešení grantu „Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie“

Univerzitní výuka:
Mgr. +Bc studium 2009- Neurobiologie chování a paměti - MB150P86
PhD. studium 2011- Pokroky v Neurovědách

Řešené a ukončené granty:

Řešené
• Horizon 2020, ID-EPTRI, European Paediatric Translational Research Infrastructure.
H2020-INFRADEV-2016-2017 (Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures)
AZV 17-30833A (Stuchlík, Petrásek) 2017-2020
• Role of frontotemporal crosstalk in cognitive coordination and flexibility deficits in schizophrenia: A translational study
< • GACR 17-04047S (Stuchlik, Horacek) 2017-2019
Dysfunctions of attractor networks in schizophrenia and obsessive-compulsive disorder: Translational tests of dynamic systems hypothesis
• AZV 15-34524A Pathophysiological constituents of neuronal circuits in OCD: Translational study targeting glutamatergic regulation in the anterior cingulate cortex - spoluřešitel
• GAČR Projekt excelence – Centrum Excelence - P304-12-G069 - člen týmu


Ukončené
• Grant MŠMT KONTAKT II (AMVIA) - LH14053 – Čtvrtá dimenze v prostoru ? Integrace časového a prostorového zpracování v mozku, (2014-2016)
• GAČR Standardní grant 14-03627S - 2014-2016
Hipokampus, neokortex a navigace v pohyblivém světě: od struktur k neuronům - řešitel
• AVCŘ Projekt M200111204 2012-2015 - Role neurogeneze v dospělosti v behaviorální separaci a v prevenci interference paměťových stop - řešitel
• IGA MZČR NT13386 - 2012-2015 - Vývoj diagnostických testů pro stanovení kognitivního deficitu u pacientů se schizofrenií na základě studia narušení prostorové navigace v animálním modelu onemocnění - řešitel
• Téma meziakademické spolupráce mezi AV ČR a Polskou akademií věd   (Wesierska, Stuchlík)
Spatial navigation and cognitive functions: from basic research • GAČR grant 309/03/P126 - Idiothetická a allothetická orientace potkanů
v experimentálním prostředí: referenční rámce, mapy a účast mozkových struktur při prostorové orientaci – splněno s ohodnocením vynikající
• EU- FP6 - TEDDY Network of Excellence (EU) - Task-force in Europe for Drug Development for the Young (2005-2010) - člen Network´s Governing Council
• GAČR grant 309/07/0341 - Behaviorální farmakologie prostorové kognice
a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie – splněno s ohodnocením vynikající
• GAČR grant 309/09/0286 - Prostorová kognice ve stabilních a dynamických prostředích: behaviorální úlohy a nervové mechanismy (2009-2011) – splněno s ohodnocením vynikající
• GACR P303/10/J032 (bilaterální grant s DFG) - 2010-2012 Genetic factors linking matabolism, adult neurogenesis and behavior

Knihy
E-Book: Stuchlik, A., Sumiyoshi, T., eds. (2015).
Cognitive Deficits in Schizophrenia and other Neuropsychiatric Disorders: Convergence of Preclinical and Clinical Evidence.
Lausanne: Frontiers Media. doi: 10.3389/978-2-88919-679-1

Vybrané veřejné přednášky:
Přednáška pro sdružení Gales, 9. 10. 2014
Mozek, neurony a chování: Aneb vesmír v naší hlavě

Chemické úterky 3. 12. 2013
Veřejná přednáška: Neurofyziologická podstata paměti.

Městská knihovna Čelákovice: 14. 4. 2013
Veřejná přednáška: Od kmenových buněk a mozku až k chování: Vesmír v naší hlavě

Pokroky v Biologii 23. 3. 2013
Mozek, chování a paměť, Přírodovědecká fakulta UK

Městská knihovna Čelákovice: 21. 9. 2015
Veřejná přednáška: Náš vnitřní smysl pro orientaci v prostoru: GPS v mozku?


nahoru