Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.
Odd. neurofyziologie paměti
Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Česká Republika
Skype: ales.stuchlik
Tel.:(+420) 296 442 577

Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz

O mě

Působím jako vědecký pracovník a vedoucí Oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd ČR.

Zabývám se především výzkumem učení, paměti a prostorové navigace s použitím behaviorálních, neurofyziologických, neurochemických a molekulárně genetických přístupů. Věnuji se také studiu kognitivních deficitů a dalších změn chování neuropsychiatrická onemocnění.

Výzkum prováděný pod mým vedením napomáhá porozumění nervovým základům chování a vedle nových poznatků přináší i aplikované a translační výstupy. Ty mohou zkvalitnit diagnostiku a léčbu závažných duševních onemocnění jako jsou schizofrenie, obsedantně kompulzivní porucha a další.

Spolupracuji s řadou předních domácích a zahraničních institucí (Duke University, Durham, University of Arizona, Tucson, Center for Regenerative Therapies, Dresden). Dlouhodobě se věnuji výuce a školení domácích i zahraničních pregraduálních a postgraduálních studentů. Vyučuji na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze.

Zabývám se i popularizací vědy a publikacemi pro širokou veřejnost (působil jsem např. jako odborný lektor překladu knihy "Od neuronu k mozku"; vydané nakladatelstvím Academia). Jsem členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů.

Google+
Facebook